Regulamin sklepu

 1.         Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez Computer Service Support – Beskidy Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Filarowej 47 zwpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000188110.

  2.       Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient przesyłając zamówienie do sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Computer Service Support – Beskidy Sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności, aby produkty oferowane w sklepie internetowym były dostępne oraz ma obowiązek dostarczania produktów wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

  3.       Język polski jest jedynym wiążącym językiem umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Computer Service Support – Beskidy Sp. z o.o.

  4.       Sprzedaż następuje jedynie na terytorium Polski, dlatego też adres do rozliczeń i wysyłki musi znajdować się w Polsce.

  5.       W ramach sklepu internetowego mogą Państwo wybrać z oferty poszczególne produkty oraz poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka” zbierać je w elektronicznym koszyku na zakupy. Wiążące dla Państwa zamówienie dochodzi do skutku dopiero wówczas, kiedy podadzą Państwo wszystkie dane niezbędne do wykonania umowy, potwierdzą przyjęcie do wiadomości niniejszych warunków sprzedaży, oraz klikną na ikonkę „Potwierdź zamówienie”. Do chwili naciśnięcia tej ikonki mogą Państwo w każdej chwili zmienić lub poprawić zamówienie, jak również zmienić dane podane do zamówienia.

  6.       Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo drogą mailową wygenerowane automatycznie potwierdzenie otrzymania Państwa zamówienia. W potwierdzeniu tym wskazane będą dane Państwa zamówienia, jak również ponownie niniejsze warunki sprzedaży. Poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy; potwierdzenie otrzymania zamówienia dokumentuje jedynie fakt, że Państwa zamówienie dotarło do sklepu.

  7.       Do zawarcia umowy na podstawie zamówienia dojdzie, o ile zamówienie zostanie przez nas przyjęte, o czym zostaną Państwo powiadomieni w osobnej wiadomości e-mail. Nie przyjmujemy zamówień od osób poniżej 18 roku życia.

  8.       W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u naszych dostawców lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Państwa zamówienia, otrzymają Państwo od nas o tym zawiadomienie drogą elektroniczną w mailu na wskazany przez Państwa adres e-mail. Najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zostaną zwrócone Państwu pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność.

  9.       Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży w naszym magazynie lub u naszych dostawców.

  10.   O ile zamówiony przez Państwa towar względnie zamówione przez Państwa towary są dostępne, czas dostarczenia towarów na podany przez Państwa adres w normalnym toku czynności będzie wynosił ok. trzech do pięciu dni roboczych (maksymalnie 1 tydzień) od chwili wpłynięcia Państwa zamówienia. W przypadku jednak, gdy wybiorą Państwo przedpłatę jako metodę płatności, realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero po wpłynięciu płatności na nasze konto.

  11.   Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy dostępne są podczas składania zamówienia w kroku 4: Sposób dostawy.

  12.   Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym, każdorazowo zawierają obowiązujący podatek VAT. Obok ceny zawierającej podatek VAT może pojawić się cena netto oznaczona: „Bez podatku”.

  13.   Tytułem kosztów wysyłki pobieramy opłatę za dostarczenie zamówienia w wysokości:

  ·         22.14 PLN przy płatności za pobraniem dla wagi przesyłki do 30 kg,

  ·         47.97 PLN przy płatności za pobraniem dla wagi przesyłki do 50 kg,

  ·         95.94 PLN przy płatności za pobraniem dla wagi przesyłki do 100 kg,

  ·         246.00 PLN przy płatności za pobraniem dla wagi przesyłki do 500 kg,

  ·         0 PLN przy odbiorze w sklepie CSS Beskidy.

  14.   Przy dokonywaniu zapłaty mogą Państwo korzystać z następujących form płatności:\

  ·         przelew bankowy:

  Należną sumę należy przelać w ciągu 5 dni na następujące konto bankowe:

  Odbiorca: Computer Service Support – Beskidy Sp. z o.o.

  Bank: mBank S.A

  Nr rachunku bankowego: 91 1140 1049 0000 5873 2100 1001

  W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia. Dla każdego nowego zamówienia należy dokonać nowego przelewu.

  ·         płatność przy odbiorze w sklepie.

  15.   Do czasu pełnej zapłaty ceny wysłane przez nas towary pozostają naszą własnością.

  16.   W zakresie wad prawnych i fizycznych rzeczy obowiązują regulacje ustawowe. Wszelkie informacje o towarach są informacjami o ich właściwościach i nie stanowią gwarancji.

  17.   Reklamacje składa się w następujący sposób:

  ·         drogą pocztową na adres:

  Computer Service Support – Beskidy Sp. z o.o.

  ul. Filarowa 47

  43-300 Bielsko-Biała

  ·         drogą elektroniczną na adres:

  sklep@cssbeskidy.pl

  Towar należy odesłać na adres:

  Computer Service Support – Beskidy Sp. z o.o.

  ul. Filarowa 47

  43-300 Bielsko-Biała

  W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, naprawiamy, wymieniamy towar na wolny od wad lub zwracamy koszt towaru.

  18.   Prowadzona przez nas strona internetowa, jak również jej cała zawartość, w szczególności teksty, fotografie, obrazy, grafika są chronione przeciwko nieuprawnionemu użyciu prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, prawami od nazw i obrazów, prawami do znaków towarowych względnie prawami z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych wzorów przemysłowych.

  19.   Obowiązuje prawo materialne Rzeczpospolitej Polskiej.

  20.   Prawo odstąpienia od umowy

  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) wysłanego na adres:

  Computer Service Support – Beskidy Sp. z o.o.

  ul. Filarowa 47

  43-300 Bielsko-Biała

  lub sklep@cssbeskidy.pl

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  21.   Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

  Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.

  Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

  Jeżeli odeślecie nam Państwo towar w ciągu terminu na odstąpienie od umowy bez wyraźnego wskazania, że korzystacie Państwo z ustawowego prawa do odstąpienia, potraktujemy niniejszy zwrot jako odstąpienie od umowy ze wszelkimi opisanymi wyżej skutkami.

  22.   Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  23.   Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

  24.   Ogólne Warunki Sprzedaży są dostępne w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej w formie umożliwiającej ich wydruk.

   

  Wzór formularza odstąpienia od umowy

  Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

  Computer Service Support – Beskidy Sp. z o.o.

  ul. Filarowa 47

  43-300 Bielsko-Biała

  Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów/o świadczenie następującej usługi

  Data zamówienia/odbioru

  Imię i nazwisko konsumenta

  Adres konsumenta

  Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  Data

  25.    Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o VAT odnośnie wystawiania faktur na podstawie paragonów w firmie CSS Beskidy Sp. z o.o. nie będzie możliwości wymiany paragonu na fakturę dla firm. Kasa fiskalna CSS Beskidy Sp. z o.o. nie posiada technicznej możliwości wpisania numeru NIP nabywcy. Prosimy zatem o jasne określenie się, przed wystawieniem rachunku, czy będzie to usługa/towar nabyta dla podatnika VAT (faktura), czy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (paragon). Po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości wymiany go na fakturę.